Mange kunder er tilbageholdne med at købe tøj online, fordi de ikke har mulighed for at prøve det først og se om det passer. For at gøre det lettere og enklere for kunderne at afgøre om tøjet passer, vælger forhandlere ofte at bruge både mannequin/model billeder samt flade produktbilleder i deres webshop. Begge type billeder har deres fordele og ulemper. For model/mannequin billederne gælder det, at kunderne nemt kan se, hvordan tøjet sidder og ser ud, når man har det på. Men da ikke alle kunder har de samme mål som modellen/mannequinen, er dette billede ikke altid nok for kunden

Som supplement til disse billeder vælger mange forhandlere derfor også at bruge flade produktbilleder. Disse billeder giver detaljerede billeder af tøjet (det er muligt at zoome ind og ud på bestemte områder fx knapper, bånd og stof) og viser også tøjets snit/form. De fleste kunder ved, hvilken slags snit/form der klær’ dem bedst og de flade produktbilleder viser netop, hvordan tøjets form/snit er.

En anden grund til, hvorfor begge type billeder bruges er, at når tøjet sidder på en mannequin/model kan kunderne blive afledt af modellens ansigt og dermed ikke se tøjet ordentligt an. Det kan betyde at chancen for salg mindskes. Fx bruger mange virksomheder flade produktbilleder som det primære billede i deres webshop og hvis kunden så ønsker at se et model/mannequin billede, kan et eksternt vindue åbnes.

Selvom en kombination af både mannequin/model og flade produktbilleder vil tilfredsstille potentielle kunder bedst muligt er det for virksomhederne undertiden en afvejning af om begge billede typer skal benyttes, da det ofte er ret dyrt. For virksomheder, der ønsker at styre deres omkostninger så effektivt som muligt er Fashion Photo Studio helt klart et produkt, der skal indgå i overvejelserne.